Javne nabavke

Za Javnu nabavku male vrednosti
sportske opreme i rekvizita, Br. JN: 3/2018
Konkursna dokumentacija Jn 3 -2018

poziv za podnošenje ponuda JN 3-2018Konkursna dokumentacija Jn 3 -2018

JN 2/2018 USLUGE AVIO PREVOZA I SMEŠTAJA
Javna nabavka male vrednosti

 

JN 1/2018 USLUGE AUTOBUSKOG PREVOZA
Javna nabavka male vrednosti

JN 1/2017 USLUGE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
Javna nabavka male vrednosti

 

JN 2/2017 USLUGE AVIO PREVOZA i SMEŠTAJ U INOSTRANSTVU
Otvoreni postupak

 

JN 3/2017 USLUGE HOTELA i ISHRANE U ZEMLJI – PRIPREME
Javna nabavka male vrednosti

 

JN 4/2017 USLUGE AVIO PREVOZA i SMEŠTAJ U INOSTRANSTVU – dopuna
Otvoreni postupak

 

JNMV 1/2016 USLUGE AUTOBUSKOG PREVOZA

 

JN 2014-4USLUGA SMEŠTAJA I ISHRANU ZA TEKVONDO TAKMIČARE TOKOM PRIPREMA U ZEMLJI

 

JN 2014-3/U/3AUTOBUSKI PREVOZ

 

JN 2014-2/D/3NABAVKA MEDALJA I PEHARA