Trenerski seminar u Vrdniku, 17. 02 . 2013.

Predavanje Patrika Drid-a (POWER POINT prezantacija)

A PROFILE OF OLYMPIC TAEKWONDO COMPETITORS (PDF)

Energy demands in taekwondo athletes during combat simulation (PDF)

Success factors in elite WTF taekwondo competitors (PDF)

 

 

Doc dr Marko Stojanović - Suplementacija u sportu

 

Copyright © 2007 Tekvondo Asocijacija Srbije * Sva prava zadržana 

 

powered by